Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2021” (TAMAUTO2021) címmel. Meghirdetés dátuma: 2020. december 28.

A pályázat közvetlen célja a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása. A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói. A pályázat keretében egy fenntartó szolgáltatónként 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a TAMAUTO2021 konstrukcióra!

A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig tart. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázaton igényelt és megítélt támogatás 100%-a. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 442 867 450 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött X/3537-1/2020/SZOCSZOLG iktatószámú Támogatói okirat biztosít.

 

Pályázati felhívás és tájékoztató

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment