Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása- 2021” (TSZR2021) címen. A pályázat meghirdetésének napja: 2021. június 14., benyújtási határidő 2021. július 15.

A pályázati felhívás területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítását szolgálja olyan területi szociális alap- és szakosított ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, amely mind területi mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

Pályázatot nyújthat be az a gesztorszervezet, mely speciális, a szakmatámogatási tevékenységhez szükséges szakértelemmel és tudással rendelkező konzorciumot képvisel. További részleteket a konzorcium feltételeiről a Pályázati Felhívás és Úmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázó konzorcium köteles részt venni az NSZI rendeletben rögzített feladatainak ellátásába az alábbiak szerint:

  • az NSZI felkérésére a működést engedélyező kormányhivatal kirendelése alapján a bejegyzési eljárás keretében a szakmai program véleményezésében való részvétel;
  • az NSZI felkérésére a kormányhivatal szakértőként való kirendelése alapján engedélyesek működésének ellenőrzésében való részvétel az NSZI-vel együttműködve (önállóan, az NSZI felkérése nélkül, ellenőrzést nem végezhet);
  • szakmai ajánlások, útmutatók készítése;
  • szakmai műhelyek szervezése;
  • konkrét ügyekben, krízishelyzetekben esetmegbeszélések szervezése;
  • szakmai iránymutatások, állásfoglalások készítése;
  • statisztikák, kimutatások, felmérések, kutatások, elemzések készítése;
  • együttműködés az egyházi módszertani intézményekkel;
  • szakmai célvizsgálat lefolytatásában való részvétel.

A szakmatámogatási, hálózati feladatokban a jogszabály változása esetén módosítások bekövetkezhetnek.

Pályázati tájékoztató az NSZI oldalán

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment