Az EMMI a falu- és tanyagondnoki szolgáltatásokhoz kapcsolódóan módosította a tevékenységi napló kitöltésére vonatkozó útmutatást és segédletet adott ki a szolgáltatás indításához.

A most kiadott dokumentum szerint módosult a falugondnoki és tanyagondnoki tevékenységnapló kitöltési útmutatójának a 9. pontja. Eddig fenntartói döntés esetén minden tevékenység nyújtása során el lehetett tekinteni az ellátotti aláírástól, ezzel azonban a szolgáltatás tényleges igénybevételének igazolása elmarad. A tevékenységnapló 9. pontjában pontosította, hogy mikor lehet eltérni az aláírástól, pl. kiskorú vagy gondnokolt személy szolgáltatás igénybevétele esetén.

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott forrás felhasználásával elkészítette a „Segédlet a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok indításához és működéséhez” című szakmai anyagot. A Segédlet, azon önkormányzatok részére kíván segítséget nyújtani, akik új falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást kívánnak indítani, vagy a szolgáltatás működtetésében szeretnének tájékozottabbak lenni.

Tevékenységnapló és útmutató

Segédlet

 Forrás: SzÁP

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment