A Magyar Közlöny 2020. évi 91. számában (2020. április 29.) megjelent a Kormány 158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról.

1. § A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A legalább 200 férőhellyel működtetett, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó engedélyes fenntartója – a fenntartó személyétől függetlenül – az 1. § szerint fokozott figyelemmel gondoskodik az egészségügyi készlet megóvásáról.

(2) A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzésére az egészségügyért felelős miniszter javaslatára az Operatív Törzs vezetőjének döntése alapján a kórházparancsnok az (1) bekezdés szerinti intézményben intézményparancsnoki feladatokat lát el.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézményparancsnoki feladatok tekintetében a kórházparancsnok jogállása, feladata és hatásköre vonatkozásában a 2. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 3–6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti intézmény vezetőjének kötelezettségei tekintetében a 2. § (4) bekezdésének és az 5. § (1)–(3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Az intézményparancsnoki jogkörben eljáró kórházparancsnok ápolási, gondozási és orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.”

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Részletek

158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 91. szám (2020. április 29.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment