A Magyar Közlöny 2020. évi 130. számában (2020. június 2.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 79. § (2) bekezdésében a „10. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,

b) 107. § (1) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(3) és (4)” szöveg,

c) 110/C. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „14. számú melléklet” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,

d) 110/I. § (3) bekezdésében a „9. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg lép.

Hatályát veszti az R. 6. § (4) bekezdése.

 

A 9., 10., és 14. számú melléklet már február 9-én kikerült a szakmai rendeletből a 4/2020. (II.6) EMMI rendelet alapján.

 

Részletek

19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről.
Magyar Közlöny 2020. évi 130. szám (2020. június 2.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment