Magyar Közlöny 2020. évi 207. számában (2020. szeptember 18.) megjelent a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről.

A száj és az orr kötelező eltakarását illetően a kormányrendelet előírja orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk viselését oly módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Szociális intézményben kötelező a maszk viselése az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint.

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a helyiségben tartózkodók a maszkot a jogszabályban meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételre vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli a meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A maszkvisdelési kötelezettség betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (rendőrség) is ellenőrizheti.

 

 A rendelet szabályozza továbbá a köznevelési intézményekben a belépéskori testhőmérséklet-mérést, orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzésével kapcsolatos egyes szabályokat, illetve zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezéseket.

 

Részletek

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről.
Magyar Közlöny 2020. évi 207. szám (2020. szeptember 18.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment