A Magyar Közlöny 2018. évi 38. számában (2018. március 19.) megjelent a Kormány 46/2018. (III. 19.) Korm. rendelete illetve a 1099/2018. (III. 19.) Korm. határozata bölcsődei kiegészítő támogatásról.

A rendelet alapján a kormány bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség feletti adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok és azok társulásai számára. A bölcsődei kiegészítő támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti bértámogatással csökkentett összegét.

A bölcsődei kiegészítő támogatás felhasználásának határideje 2018. december 31. Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2018. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

A támogatás igénylése érdekében az önkormányzatok 2018. május 15-ig szolgáltatnak adatot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. A bölcsődei kiegészítő támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2018. július 31-éig döntenek. A bölcsődei kiegészítő támogatás 66%-ának folyósítása 2018. augusztus 15-ig, további összegének folyósítása négy egyenlő részletben minden hónap 15-éig történik.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. május 1-jén hatályát veszti.

A magyar Közlöny 38. száma tartalmazza a Kormány bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 1099/2018. (III. 19.) határozatát, mely szerint a bölcsődei kiegészítő támogatás cím javára 13 500 000 000 Ft egyszeri átcsoportosítására kerül sor a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb működési célú kiadások költségvetési sor (Áht azonosító: 334406) terhére.

 

Részletek

46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet a bölcsődei kiegészítő támogatásról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 38. szám (2018. március 19.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment