A Magyar Közlöny 2023. évi 164. számában (2023. november 20.) megjelent a Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől

  • havibér alkalmazása esetén 266 800 forint,
  • hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint,
  • napibér alkalmazása esetén 12 270 forint,
  • órabér alkalmazása esetén 1 534 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől

  • havibér alkalmazása esetén 326 000 forint,
  • hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint,
  • napibér alkalmazása esetén 14 990 forint,
  • órabér alkalmazása esetén 1 874 forint.

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba, e rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott, 2024. január hónapjára járó juttatások, támogatások (ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást), ellátások megállapításánál, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság 2024. évi szüneteltetése tekintetében kell alkalmazni. 2024. január 1. napjáig a (2) bekezdés szerinti esetben a 2023. november 30-án hatályos, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alkalmazandó.

Magyar Közlöny, 2023. évi 164. szám