A Magyar Közlöny 2020. évi 50. számában (2020. március 20.) megjelent a Kormány 55/2020. (III. 20.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet kiegészül (38.§). Ez alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 2020. április 1-jén vagy azt követően támogatásban részesülő fenntartót – ha a támogatás biztosításának Kvtv3. szerinti egyéb feltételei az e szakasz szerinti támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak – a bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen finanszírozott létszámként figyelembe vett

a) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év,

b) a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év kiegészítő támogatás (bölcsődei kiegészítő támogatás) illeti meg.

 

Ha a bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nem egész évben nyújtják, a támogatás a működés megkezdését követő hónap első napjától, illetve a megszűnés hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatást a fenntartó a 2020. évi működési támogatását megállapító határozatban vagy – ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták – 2020. május 15-éig, hivatalból állapítja meg, kivéve, ha a fenntartó a bölcsődei kiegészítő támogatásról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

 

Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatás

a) 2020. január – 2020. június hónapokra járó összegét 2020 júniusában egy összegben,

b) 2020. július – 2020. december hónapokra havonta járó összegét havonta,

a 2020. évi támogatások folyósításával egyidejűleg folyósítja.

 

A bölcsődei kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv3. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.A bölcsődei kiegészítő támogatást a 2020. évi támogatással együtt kell elszámolni, egyebekben az elszámolásra, az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5–7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

Részletek

55/2020. (III. 20.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 50. szám (2020. március 20.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment