A képzési tervről

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. Frissítve: 2019. február 19.

GDPR alapelvek 7. – Elszámoltathatóság

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A hetedik alapelv az elszámoltathatóság elve.

GDPR alapelvek 6. – Integritás és bizalmas jelleg

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A hatodik alapelv az integritás és bizalmas jelleg elve.

GDPR alapelvek 5. – Korlátozott tárolhatóság

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. Az ötödik alapelv a korlátozott tárolhatóság elve.

GDPR alapelvek 4. – Pontosság

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A negyedik alapelv a pontosság elve.

GDPR alapelvek 3. – Adattakarékosság

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A harmadik alapelv az adattakarékosság elve.