A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13631. számú egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló törvény tervezetet.

Módosításban érintett jogszabályok:

1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.törvény

2. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény

3. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

4. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

5. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

6. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény

7. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi. CVII. törvény

A törvény tervezetten 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

A tervezet indoklása szerint az alapvető jogok biztosa és az EBH integrálásával az egyenlő bánásmód követelményének még hatékonyabb érvényülését biztosító jogintézmény jön létre. Az az elképzelés, hogy az antidiszkriminációs hatósági jogköröket az Országgyűlés általválasztott biztos gyakorolja, már a 2000. évek elején felmerült, az akkori nemzetiségi biztoselőkészített egy erre vonatkozó javaslatot. Az egyre szélesebb spektrumban elismert emberi jogok védelme szükségessé teszi az államegymástól függetlenül működő egyes jogvédő szerveinek integrálását. Az országgyűlési különbiztosi rendszer helyébe lépő alapvető jogok biztosa eddigi működése a biztosíték arra, hogy ezaz integráció erősíti az alapjogvédelem hatékonyságát. Ennek a folyamatnak a része volt, hogy a Független Rendészeti Panasztestület feladatait 2020. február 27. napjától az alapvető jogok biztosa, az ENSZ által akkreditált nemzeti emberi jogiintézmény vette át.

Az EBH feladatköreinek átvételével minden korábbinál szélesebb vizsgálati és intézkedési jogkör áll az alapvető jogok biztosa rendelkezésére ahhoz, hogy felléphessen az alapvető jogok, közöttük is kiemelten az egyenlő bánásmódhoz fűződő jog érvényesülése érdekében.Az alapvető jogok biztosa az EBH valamennyi feladatkörét átveszi, beleértve a hatósági jogköröket is. Az alapvető jogok biztosa tehát kötelező jellegű határozatot hozhat és a jogsértővel szemben szankciót szabhat ki.Az alapvető jogok biztosa az Ebktv. szerinti feladatainak ellátását elkülönült szervezeti egység segíti, amelynek vezetője az egyenlő bánásmódért felelős főigazgató.

 

A T/13631. iromány oldala Országgyűlés honlapján
T/13631. számú, az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló törvény tervezetet.
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment