A Kormányportálon olvasható a szociális ágazat vezetőképzéséről és egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet tervezete.

A tervezet tartalmazza  egy  új  miniszteri  rendelet  tervezetét  a  szociális,  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi intézmények vezetőképzéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes korábbi módosításaihoz kapcsolódó, miniszteri rendeleti szintre tartozó végrehajtási szabályokat.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen egyre nagyobb igény van a vezetők folyamatos  szakmai  megújulását,  tudatos  és  hatékony  irányítóként  való  tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának  fejlesztését  biztosító  képzési  rendszer  kialakítására.  A vezetőképzés  tervezett,  új  rendszere  arra  készíti  fel  az  ágazat  intézményvezetőit,  hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányított intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányításához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.

 

A szociális ágazat vezetőképzéséről és egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet tervezete

 

A tervezet 2017. augusztus 24-ig véleményezhető.

Forrás: Kormány.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment