Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. október 20-án jelentette meg az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezetét a Kormányportálon.

Az előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ez évben és a 2018. évben hatályba lépő módosításaihoz kapcsolódó, miniszteri rendeleti szintű végrehajtási jogszabályok módosítását, illetve a szakápolási központ kialakításához szükséges új végrehajtási szabályokat tartalmazza. Emellett a Biztos Kezdet Gyerekház igénybevételét és szakmai tartalmát pontosítja, illetve az óvodai és iskolai szociális segítés szolgáltatás szakmai szabályrendszerét is meghatározza.

A tervezet az alábbi miniszteri rendeletek módosítását tartalmazza:

1. Szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet,
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet,
  • a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet,
  • a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,
  • az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet,
  • a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,
  • a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása.

3. Javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása.

 

Tervezet az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

A tervezet társadalmi véleményezésére 2017. október 22-ig van lehetőség a veronika.andraczi-toth@emmi.gov.hu elektronikus levelezési címen.

Forrás: Kormány.hu

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment