Hírek, érdekességek

Falu – és tanyagondnoki képzések

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.  (IX.  18.) ESZCSM  rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak  alapján  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  2018. márciusában két képzőhelyen falu- és tanyagondnoki képzést szervez.

Pályázati felhívások – 2018

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. december 12-én több, 2018. évre vonatkozó pályázati felhívást jelentetett meg. A felhívásokban a  támogató szolgáltatások, utcai szociális munkát végző szolgáltatók, illetve a kábítószer-prevenciós programokat végző szervezetek érintettek.