A személyi gondozásra szóló új tevékenységnapló 5. oszlopa több információt tartalmaz, mint elsőre gondolnánk!

Az ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítésekor kapott összeget, ha 147-el elosztjuk, megkapjuk a szociális gondozói létszámszükségletet. Ugyanezt a számot 21-el elosztva a számított ellátotti létszámot kapjuk meg, azaz azt a számot, hogy hány főre igényelhető a költségvetési támogatás, tehát ennek a 21-es osztó számnak a finanszírozásnál van szerepe.

 

Nézzünk egy példát!

Egy szolgáltatónál az ellátottanként, adott hónapban összesített személyi gondozási óraszám: 3.823 óra. Ebben az esetben a gondozói szükségletet:

3823 / 147 = 26 fő szakképzett szociális gondozó.

A finanszírozásra vonatkozóan elvégezve a számítást az alábbi eredményt kapjuk.:

3823 / 21 = 182,04 számított ellátott, azaz 182 főre igényelhető költségvetési támogatás.

 

Jogszabályi háttér:

  • 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, Kiegészítő szabályok 3. pontja